Liceum – szkoła średnia II stopnia

0
gimnazjum greckie

Ostatnio pokrótce opisałam system nauczania w greckim gimnazjum. Właściwie mogłabym na tym poprzestać, ponieważ na tym etapie kończy się obowiązek szkolny w Grecji.
Jednak coraz więcej osób nie kończy edukacji na gimnazjum, lecz kontynuuje naukę w szkołach średnich II stopnia.
Gwarancją dostania się do którejś z tych szkół jest ukończenie gimnazjum z wynikiem pozytywnym.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Absolwenci gimnazjum mogą wybierać między dwoma rodzajami liceum: ogólnokształcącym (Γενικό Λύκειο) oraz EPA.L (Επαγγελματικό Λύκειο) czyli liceum oferującym kształcenie ogólne oraz techniczno-zawodowe.
Istnieją również alternatywne formy liceów (wyznaniowe, mniejszości etnicznych, międzykulturowe, eksperymentalne, muzyczne, specjalne, itp.)

We wszystkich typach tych szkół nauka trwa przez trzy lata. W ramach trzyletniej nauki realizuje się poza przedmiotami obowiązkowymi także fakultatywne. Generalnie można wyróżnić trzy profile szkół średnich: klasyczny, przyrodniczy i technologiczny.
Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym obejmuje przedmioty ogólne (język i literaturę współczesnej i starożytnej Grecji, historię, matematykę, przedmioty ścisłe (fizyka, chemia, biologia), religię, języki obce, technikę, nauki społeczne, wychowanie fizyczne) oraz przedmioty fakultatywne, które zależą od profilu kształcenia (profil teoretyczny, naukowy lub techniczny). Przedmioty kierunkowe wybiera się począwszy od drugiego roku nauki.

Program nauczania w liceum zawodowym obejmuje przedmioty ogólne, takie same jak w liceum ogólnokształcącym oraz przedmioty techniczne – zawodowe, które różnią się w zależności od profilu kształcenia.
Pierwszy rok w liceum zawodowym nie różni się, pod względem przedmiotowym od liceum ogólnokształcącego. Dopiero w drugim roku nauki, uczniowie wybierają kierunek nauczania, zaś na trzecim roku wybierają specjalizację, w ramach wybranego wcześniej kierunku.

Po pierwszym roku nauki w liceum istnieje możliwość transferu uczniów, pomiędzy oboma typami szkół. Uczniowie liceum ogólnokształcącego mogą zmieniać szkołę na zawodową, zaś słuchacze liceum zawodowego mogą wrócić do nauczania ogólnego. Po drugim roku nauki, takiej możliwości już nie ma.

W liceach nadal pozostaje ten sam sposób oceniania, czyli system punktowy, w zakresie od 0 do 20. Uczniowie są regularnie oceniani przez nauczycieli na podstawie codziennej pracy w klasie, wyników przeprowadzanych przez nauczycieli sprawdzianów oraz egzaminów przeprowadzanych na zakończenie roku. Aby otrzymać świadectwo ukończenia klasy, należy uzyskać przynajmniej ogólną średnią ocenę 9.5 Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, uczniowie nie otrzymują promocji do następnej klasy lub nie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły. W takiej sytuacji uczniowie klasy A i B powtarzają we wrześniu egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów, których nie zaliczyli. Jeśli wymagania do promocji nadal nie są spełnione, uczeń powtarza rok. Uczniowie klasy C mogą powtórzyć rok w klasie C lub pozostać przy dotychczasowych ocenach semestralnych i przystąpić do egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów w czerwcu. Do promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły wymagana jest również odpowiednia frekwencja.

Oprócz EPA.L działają równolegle wieczorowe licea zawodowe (Εσπερινό Γενικό Λύκειο) przeznaczone dla uczniów w wieku lat 15 i powyżej. Oferują kształcenie w cyklu 4-letnim.
Licea wieczorowe zostały utworzone z myślą o osobach pracujących oraz tych uczniach, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w nauczaniu dziennym. Ich program nie odbiega od programu liceum zawodowego. Jedyną różnica jest realizacja przez dwa pierwsze lata, ogólnego programu nauczania. W klasach C i D program jest równoważny z tym w liceum dziennym.

Zwieńczeniem nauki w liceum są egzaminy państwowe, które odbywają się pod koniec roku szkolnego, w maju i czerwcu każdego roku dla uczniów trzeciej liceum i organizowane przez Ministerstwo Edukacji. Kwestie te są wspólne dla wszystkich studentów, którzy biorą udział w tych testach i tematów egzaminacyjnych przekazywanych centralnie przez Ministerstwo Edukacji dla wszystkich szkół. Wyniki egzaminu są ogłaszane w tym samym dniu dla wszystkich studentów za pośrednictwem Internetu, ale także w ich szkołach. Po ogłoszeniu wyników, uczniowie wypełniają formularz zgłoszeniowy podając swoje preferencje dotyczące szkoły wyższej, na której chcieliby studiować. Wyniki dopuszczenie do szkolnictwa wyższego jest zwykle ogłoszone w sierpniu.

Absolwenci liceum zawodowego otrzymują, oprócz świadectwa ukończenia szkoły, świadectwo kształcenia zawodowego na poziomie trzecim (Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3) w oparciu o wyniki egzaminów przeprowadzanych w szkołach.

https://wysparodos.com


Statystyki odwiedzin strony (dane Google Analytics)

Unikalni użytkownicy:

Wszystkie wyświetlenia strony:


Poprzedni artykułPrzerażający eksperyment
Następny artykułRowery, rowery, wszędzie te rowery
Rodos
Z zawodu- ekonomistka, z wyboru - żona i matka, z zamiłowania - kucharka, a z konieczności - pracownica turystyki. Zakochana w Grecji od czasu pierwszego pobytu w 1994 roku, postanowiłam zamieszkać w niej piętnaście lat temu. Od tego czasu Rodos, stało się nie tylko moim domem, lecz również miejscem na ziemi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj